Tjenester til eldre Trondheim kommune Munkvoll HVS

Tilsyn med tjenester til eldre med behov for heldøgns tjenester

Legg til i egen kalender
Dato:
29. november - 30. november
Sted:
Munkvoll HVS
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunenes ledelse

Kontaktpersoner