Tjenester til eldre Trondheim kommune Munkvoll HVS

Tilsyn med tjenester til eldre med behov for heldøgns tjenester

Dato:
29. november 2018 08:00 - 30. november 2018 16:00
Sted:
Munkvoll HVS
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunenes ledelse

Kontaktpersoner

Dokumenter