Tilskuddsforvaltning på landbruksområdet i Levanger kommune 2019

.

Dato:
25. april 2019
Sted:
Rådhuset
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen
Målgruppe:
Landbruksforvaltningen i kommunen

Kontaktpersoner