Psykisk helse og rus (ROP) Steinkjer kommune

Landsomfattende tilsyn ( LOT ) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Dato:
5. desember 08:00 - 7. desember 16:00
Sted:
Steinkjer kommune
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunens ledelse

Kontaktpersoner