Psykisk helse og rus (ROP) Røros kommune

Landsomfattende tilsyn ( LOT ) med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse

Legg til i egen kalender
Dato:
20. november - 22. november
Sted:
Røros kommune
Ansvarlig:
Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Kommunens ledelse

Kontaktpersoner