Kommunal beredskapsplikt inkl. helsemessig- og sosial beredskap i Levanger kommune 2018

-

Dato:
29. november 2018 - 23:59
Sted:
Rådhuset
Ansvarlig:
Kommunal- og justisavdelingen
Målgruppe:
Kommunens ledelse

Kontaktpersoner