Kommunal beredskap Skaun kommune 2019

Hensikten med tilsynet er å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt.

Dato:
25. juni 2019
Sted:
Dokumenttilsyn
Ansvarlig:
Kommunal- og justisavdelingen
Målgruppe:
Kommunens ledelse

Kontaktpersoner