Tilskuddsordning, oppfølging av Strategi for seksuell helse

Tilskuddsordningen skal bidra til oppfølging av Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022). Det overordnede målet er å bidra til god seksuell helse i hele befolkningen. Delmål for ordningen er:

 • Å sikre mennesker i alle aldre god kunnskap og nødvendig handlingskompetanse til å ivareta egen seksuell helse
 • Fortsatt reduksjon i antall uønskede svangerskap og aborter
 • Reduksjon i smitte med seksuelt overførbare infeksjoner, inkludert hiv
 • Sikre kunnskap om og ivaretakelse av seksuell helse i helse- og omsorgstjenesten
 • Sikre at helsepersonells kompetanse til å respektere og forstå brukere og pasienters seksuelle behov.

  Målgruppen er hele befolkningen, med særlig vekt på barn, ungdom og deres foreldre, samt unge voksne.

  Særlig prioriterte målgrupper er:
 • Etniske- og seksuelle minoritetsgrupper
 • Grupper med fysisk funksjonsnedsettelse og/eller psykisk utviklingshemming

  Hvem kan søke?

  Kommuner som har inngått samarbeid med flere kommuner, eller som ønsker å inngå samarbeid om konkrete tiltak og prosjekter, kan søke om tilskudd. Ved samarbeid er det kun en part som kan søke på vegne av et samarbeidsfellesskap. Søkerkommunen står administrativt og økonomisk ansvarlig overfor Helsedirektoratet, og det er denne kommunen tilskuddet utbetales til.

  Du finner mer informasjon på Helsedirektoratet sine nettsider
Søknadsfrist:
31.01.2019 00:00:00
Målgruppe:
Hele befolkningen, med særlig vekt på barn, ungdom og deres foreldre, samt unge voksne.
Ansvarlig:
Helsedirektoratet