Tilskudd til innføring av rammeplan i barnehagen

Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

Fylkesmannen er i tildelingsbrev fra Utdanningsdirektoratet gitt oppgaven med å følge opp barnehagemyndigheter med barnehageeiere som ikke har tatt i bruk ny rammeplan. Som ett av tiltakene tilbyr Fylkesmannen barnehagebasert kompetanseutvikling med ekstern veiledning. Det er inngått avtale med Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) til å gjennomføre tiltak i 10 barnehager.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om søknadsprosessen her.

Barnehagene vil få svar fra Fylkesmannen innen desember 2018 om de får være med eller ikke.

Søknadsfrist:
01.12.2018 23:00:00
Målgruppe:
Barnehager som behøver støtte til innføring av rammeplan i barnehagen.
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag, Oppvekst og velferdsavdelingen
Hvem kan søke:
Barnehager i Trøndelag

Kontaktpersoner