Ta vare på natur, kultur og miljø

Søk om midler til ulike tiltak for å ta vare på arter, natur og kulturminner eller tiltak innen friluftsliv, vannforvaltning, fiskeforvaltning, klima og forurensning. Frist er 15. januar 2019.

Hvert år gjøres det tiltak for å ta vare på natur og kultur og for å bedre miljøtilstanden i fylket. Du, din organisasjon, din kommune eller bedrift kan bidra og vi ønsker din hjelp.

Søknadsfristen for de fleste tiltak er 15. januar hvert år. Søknad sendes gjennom Elektronisk søknadssenter på Miljødirektoratet sine hjemmesider.
De ulike tiltakene du kan søke på og søknadsskjema finner du via nettsiden "Bli med å ta vare på natur, kultur og miljø".

Søknadsfrist:
15.01.2019 16:00:00
Målgruppe:
organisasjoner,kommune eller bedrift

Kontaktpersoner