Tilskudd til skogbrukstiltak i Trøndelag 2018

Fylkesmannen i Trøndelag har for 2018 fastsatt retningslinjer for  tilskudd til klimaskogplanting, vegbygging og skogsdrift i vanskelig terreng.

Retningslinjene finner du i høyre marg sammen med linker til mere informasjon om de ulike ordningene.

Når det gjelder tilskudd til skogkultur, tynning og andre tiltak i skogbruket håndteres dette av hver enkelt kommune etter egne retningslinjer. Ta kontakt med skogbruksansvarlig i din  kommune for informasjon om disse ordningene.  

Søknadsfrist:
31.12.2018 00:00:00
Målgruppe:
Skogeiere i Trøndelag
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag, Landbruksavdelingen