Tilskudd til avløsning ved svangerskap/fødsel

Formålet med ordningen er å bidra til å finansiere leie av avløsere i reindriften ved svangerskap/fødsel og for å styrke kvinnenes stilling i reindriften.

Tilskudd kan ytes til avløsing i siidaandeler som har rett til tilskudd etter gjeldende forskrift om tilskudd til siidaandeler.

Tilskuddet kan ytes til avløsning for mor og far innenfor et tidsrom på 24 uker før og inntil tre år etter fødsel. Det ytes maksimalt kr. 60 000,- pr. siidaandel.

Søknad sendes Statens reindriftsforvaltning.

Frist Senest 12 måneder etter avløsning har funnet sted.

Søknadsfrist:
31.12.2018 00:00:00
Målgruppe:
Reineiere
Ansvarlig:
Landbruksdirektoratet
Hvem kan søke:
Siidaandeler som har rett til tilskudd etter gjeldende forskrift om tilskudd til siidaandeler

Dokumenter