Tidligpensjon i reindriften

Tidligpensjon i reindriften skal bidra til å lette generasjonsoverganger i reindriften for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra reindrift.

For å få tidligpensjon må siidaandelsleder og ektefelle/samboer (ved søknad om tobrukerpensjon) ha fylt 57 år. Se mer om krav og beregning av pensjonen i forskriften.

Søknad sendes Fylkesmannen. Landbruksdirektoratet avgjør søknaden.

Søknadsfrist:
31.12.2018 00:00:00
Målgruppe:
Siidaandelsinnehavere
Ansvarlig:
Landbruksdirektoratet
Hvem kan søke:
Siidaandelsinnehavere