Kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus

Stortinget har nasjonalt bevilget 80 mill. kroner for å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap for fastleger, som får fravær grunnet karantene. Tiltaket gjelder ut året, og tilskuddsordningen er delegert til Fylkesmannen.

Tilskuddets formål og målgruppe

Fastlegene er en av gruppene som står sentralt i arbeidet mot koronaviruset. De er utsatt for smitte og påfølgende karantene, som resulterer i sykefravær og merutgifter for kommunene som må dekke inntektstapet. Andre yrkesgrupper som er selvstendig næringsdrivende, mottar sykepenger ved koronarelatert sykefravær.

Målet med denne tilskuddsordningen er å kompensere kommunene for merutgifter til dekning av inntektstap ved sykefravær for fastleger som håndterer koronaviruset.

Kommunene vil bli kompensert for merutgifter knyttet til å gi fastleger som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden, en praksiskompensasjon på 9 752 kroner per fraværsdag hvis legen under legearbeid er blitt smittet av koronavirus eller som følge av risiko for å ha fått smitte, må ut av jobb og i karantene.

Praktisk informasjon

  • Det er ikke fastsatt en søknadsfrist, og kommunene oppfordres til å søke så snart som mulig. Presiserer at tilskuddsordningen kun er gjeldende for 2020.

  • Tilskuddet fungerer som en refusjonsordning uten krav til videre rapportering fra tilskuddsmottaker. Nødvendig dokumentasjon for at utbetaling skal kunne finne sted sendes inn i søknadsbehandlingsfasen.

  • Krav til søknadens innhold og tildelingskriterier står under pkt. 3 og 4 i tilskuddsregelverket som ligger i fanen til høyre.

  • Søknaden sendes til fmtlpost@fylkesmannen.no

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
31.12.2020 23:00:00
Målgruppe:
Målgruppen for tilskuddsordningen er næringsdrivende fastleger som håndterer Covid-19, men som ikke har forsikring for sykefravær i arbeidsgiverperioden.
Ansvarlig:
Fylkesmannen forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet
Hvem kan søke:
Kommuner