Utlysning av tilskuddsmidler til utvalgte kulturlandskap - Seterdalene i Budalen - setring og/eller dyr på utmarksbeite -

Driftsenheter som setrer med melkeproduksjon og/eller slipper dyr på utmarksbeite i seterdalene i Budalen, og som har tegnet ti-årig avtale med fylkesmannen om slike tiltak, kan nå søke tilskudd til utvalgte kulturlandskap. 

Søknadsfristen er satt til 1. november. 

Seterdalene i Budalen er tildelt kr 750 000,- til tiltak i utvalgte kulturlandskap for 2019.

60% av midlene satt av til å følge opp 10-årige avtaler med fylkesmannen om skjøtsel av utvalgte kulturlandskap gjennom setring og/eller slipp av dyr på utmarksbeite i Seterdalene i Budalen. 

Driftsenheter som har tegnet slik avtale, og som har gjennomført tiltakene i 2019 kan nå søke om tilskudd. Du finner søknadsskjema vedlagt under dokumenter til høyre på siden.

Søknadsskjema skal leveres til Midtre-Gauldal kommune innen 1. november. 

 

Søknadsfrist:
01.11.2019 00:00:00
Målgruppe:
Beitebrukere og seterbruk i seterdalene i Budalen
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Driftsenheter som setrer med melkeproduksjon og/eller slipper dyr på utmarksbeite i seterdalene i Budalen, og som har tegnet ti-årig avtale med fylkesmannen innenfor ordningen for utvalgte kulturlandskap

Kontaktpersoner