Kompensasjonsskjønn-uforutsette hendelser og særskilte forhold 2019

Fylkesmannen fordeler en del av skjønnsrammen til utgiftskrevende forhold av betydning som kommunene selv ikke kan påvirke, og som ikke er fanget opp i inntektssystemet eller andre faste tilskuddsordninger. Dette kan være forhold av uforutsett, midlertidig eller mer langvarig karakter.

Søknadsfristen for å søke om skjønnsmidler knyttet til uforutsette hendelser og særskilte forhold er 1. september 2019 (søknader kan sendes inn fram til mandag 2. september kl 16:00). Dette gjelder følgende tre hovedkategorier:

  1. Uforutsette og ekstraordinære hendelser i løpet av året («krise»). Dette kan være hendelser knyttet til kommunens oppgaveløsning eller eksterne forhold i løpet av tildelingsåret, inkludert til kommuner som rammes av naturskade.
  2. Andre særskilte forhold av midlertidig og langvarig karakter
  3. Kommune i økonomisk ubalanse

Søknader sendes elektronisk til fmtlpost@fylkesmannen.no.  Det skal søkes via skjema som du finner i lenke til høyre.

Mer informasjon finner du i Fylkesmannens retningslinjer for skjønnstildeling (til høyre).

Søknadsfrist:
02.09.2019 16:00:00
Målgruppe:
Kommuner i Trøndelag
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
Kommuner