2. utlysning av tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2019

Helsedirektoratet viser til tildelingsbrevets pkt. 3.1.3.2.6 «Alle kommuner skal ha ansatt psykolog fra 2020. 

Dette er siste muligheten til å søke om tilskudd før lovkrav om psykologkompetanse trer i kraft fra 2020.

Beløp:  32 mill. kroner

Målgruppe:

  • Kommunens ulike virksomheter og dens ansatte, samt arenaer som har betydning for innbyggernes psykiske helse og rusmiddelbruk samt trivsel og mestring.
  • Mennesker i alle aldersgrupper med risiko for å utvikle, eller som har utviklet problemer knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk og/eller vold og traumer. Det gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og hele befolkningen.
  • Barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep/traumer og/eller med behov for oppfølging for bedre gjennomføring av skole og opplæring.

 

Se utlysning her:

https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/psykologer-i-de-kommunale-helse-og-omsorgstjenestene

Søknadsfrist:
10.09.2019 23:00:00
Målgruppe:
Se til venstre i saken
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag