Søknad om tilskudd til sijteandeler og tamreinlag

Frist for å levere søknad om tilskudd til sijteandeler og tamreinlag er den 31. mai 2019.

 

Sijteandeler kan søke om tilskudd elektronisk via Altinn og alle nødvendige vedlegg legges ved søknaden. Selvsagt kan søknaden leveres på papir og sendes til oss: Fylkesmannen i Trøndelag, postboks 2600, 7734 Steinkjer. Den kan også leveres til oss på Snåsa eller Røros.

Dersom du behøver veiledning kan det være lurt å ringe først.

Søknadsfrist:
31.05.2019 23:59:00
Målgruppe:
Sijteandeler og tamreinlag
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Hvem kan søke:
sijteandeler og tamreinlag
Rapporteringsfrist:
31.05.2019 23:59:00