Fylkesmannen besøker Orkland og Heim

Fylkesmann Frank Jenssen og formannskapet i Orkland kommune.
Fylkesmann Frank Jenssen og formannskapet i Orkland kommune.

Fylkesmannens kommunebesøk fortsetter. Vi startet før jul, og utover våren har vi invitert oss ut til de nyeste trønderske kommunene. Denne uken er det Orkland og Heim kommuner som står for tur.

 Frank Jenssen leder FMTLs delegasjon som møter den politiske og administrative ledelsen i kommunene. Fra nyttår fikk vi ni nye kommuner i Trøndelag. Innbyggerne i 19 kommuner i Trøndelag har vært involvert i kommunesammenslåing. Dermed har Trøndelag 38 kommuner. Så da er det på’an igjen, for alle de ni nye kommunene skal besøkes før sommeren. Deretter skal selvsagt også de øvrige kommunene besøkes.

- I Orkdalsregionen har flere kommuner gått sammen om å bygge en ny og sterkere kommune, til beste for innbyggere og næringsliv. Det er bra! For det er slik at alle kommuner har de samme oppgavene og ansvaret uansett om de har 2.000 eller 200.000 innbyggere, sier fylkesmann Frank Jenssen.

Orkland består av tidligere Orkdal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord kommuner. Heim kommune er et resultat av Hemne, Halsa og deler av Snillfjord.

Hvorfor besøker fylkesmannen kommunene

Formålet med besøkene er å bli oppdatert på sammenslåingsprosessene og planene fremover for de nye trønderske kommunene.
Fylkesmannen i Trøndelag har bistått kommunene i sammenslåingsprosessen, og arbeidet er ikke over fordi nyttår er passert. Det er nå jobben starter for alvor for politikerne og kommuneadministrasjonen med å bygge den nye kommunen.

– Å slå sammen kommuner er krevende arbeid. Daglig drift skal gå som normalt, samtidig som du løser kulturforskjeller, drifter legevakta og samkjører rutiner, sier Jenssen.

Ingvild Kvernmo web.jpg

Bildetekst: Rådmann Ingvild Kvernmo fortalte om kommunesammenslåingen i Orkland. - Vi har hatt få stridstema, men har erfart at en kommunesammenslåing handler mye om kultur, fortalte hun.


De kommunene som nå har gått sammen kan ha ulike utfordringer som andel eldre, tilbakegang i folketall eller antall skoler. Hver kommune har hatt sine unike forutsetninger og unike utfordringer, og sett at de løser dette best sammen med naboene.

– Nå skal politikere og ansatte rette blikket framover for å fortsette jobben for bedre liv og lokalsamfunn i sin kommune. Vi samarbeider tett med alle kommuner – nye som gamle – om gode tjenester og gode lokalsamfunn, understreker fylkesmannen.

Torsdag besøker fylkesmann Frank Jenssen Heim kommune.

Fortsatt frivillig sammenslåing

Etter 2020 er det fortsatt mulig å slå seg sammen med naboen. Sammenslåing er frivillig, og det ligger gode økonomiske virkemidler og venter for den som vil ta steget. Fylkesmannen gir råd og veiledning til de som ønsker å gå i gang.
Fylkesmannen skal gjennom sitt arbeid bidra til at Trøndelag er et godt sted å bo, vokse og virke – for alle.