Bjørn felt i Lierne

En bjørn er felt i Lierne etter at den tok seg inn på innsiden av et rovdyravvisende gjerde. Det ble gjort gjentatte forsøk på å jage bjørnen før den til slutt ble skutt.

Torsdag ble det funnet sauekadaver innenfor et rovdyravvisende gjerde til en sauebonde i Lierne kommune. Fylkesmannen i Trøndelag ga umiddelbart Statens naturoppsyn (SNO) i oppgave å forsøke å jage bjørnen ut av innhegningen.
De siste dagene har SNO gjort gjentatte forsøk på å jage bjørnen ut, men dette viste seg å være en vanskelig oppgave. Statens naturoppsyn hadde også god bistand fra lokale rovviltkontakter.


Felling var siste utveg

Etter to døgn med gjentatte mislykkede forsøk på å jage bjørnen, tok Fylkesmannen lørdag 16. juni en beslutning om å be SNO om å gjøre et siste forsøk på å jage bjørnen ut av gjerdet.

-Som en siste utveg ga vi også Statens naturoppsyn en tillatelse til å felle den aktuelle bjørnen, sier klima- og miljødirektør Bjørnar Wiseth.   

Det var på det tidspunktet funnet seks kadaver av sau drept av bjørn innenfor gjerdet. Og, natt til i dag ble bjørnen skutt. Bjørnen var en ca. 100 kg tung binne.

Bjørnejakt flere steder

De siste dagene er det gitt flere fellingstillatelser etter funn av sauer som er dokumentert tatt av bjørn. Det pågår nå jakt i tre andre områder i Trøndelag. Det er siden fredag gitt fellingstillatelser på bjørn til kommunene Meråker, Indre Fosen og Holtålen, i tillegg til situasjonen i Lierne.