Informasjon om elektronisk søknad for tilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Skjema for elektronisk søknad om tilskudd åpner fredag 17. april 2020.

Frist for levering av melding om reindrift og søknad om erstatning utløp den 15.04.

For å levere søknad om tilskudd må melding om reindrift være levert elektronisk via Altinn.

Frist for å levere søknaden er 03.06.2020.

For mer informasjon om levering av søknad om tilskudd og innlogging, se våre hjemmesider.

Ønsker du å levere på papir, sendes denne i posten til Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 Steinkjer.