Merkenemnda i Sør-Trøndelag / Hedmark og Oppland

Merkenemnda i Trøndelag behandler og godkjenner søknader om reinmerke i Sør-Trøndelag / Hedmark reinbeiteområde. Søknader om reinmerke sendes til Fylkesmannen i Trøndelag

Merkenemnda i Sør-Trøndelag/ Hedmark og Oppland behandler søknader fra følgende distrikt/ tamreinlag:

Saanti sijte (Essand reinbeitedistrikt)

Gåebrien sijte (Riast/Hylling reinbeitedistrikt)

Svahken sijte (Elgå reinbeitedistrikt)

Trollheimen sijte

samt tamreinlagene: Lom, Vågå, Fram og Filefjell.


Alle medlemmene er valgt av distriktslederne. Fylkesmannen er sekretariat for nemnda. Reindriftsstyret oppnevner en nasjonal klagenemnd ved klagesaker. Merkenemnda velges for 4 år.

 

Merkenemda 2020-2024 er:

Jon Anders Mortensson, leder

Lars Ivar Danielsen,
personlig varamedlem
 
Ole Aslak Fjellheim, nestleder Paul A. Fjellheim,
personlig varamedlem
 
Lars Aage Brandsfjell, styremedlem Roger Bendiksen,
personlig varamedlem
 
Gustav Kant, styremedlem Mattias A. Brandsfjell,
personlig varamedlem
Kristian Kjæstad, styremedlem

Dag Inge Bakke,
personlig varamedlem

 

Neste møte: høsten 2020