Åpner for innreise for sesongarbeidere i landbruket

Regjeringen har nå besluttet at det skal åpnes for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge.

Selv om det åpnes for at sesongarbeidere i landbruket nå kan reise inn i Norge, vil det kunne være praktiske utfordringer knyttet til gjennomføringen av dette, for eksempel knyttet til at det fleste av Norges visum-søknadssentre i utlandet inntil videre er stengt og at det er begrenset flytrafikk.