Sju besøk på sju uker

Stor glede: Stafettpinnen bringes videre til kjøkkensjefen på Trondhjems hospital.
Fra venstre Inge Johnsen, Liantunet, Peter Janjua kjøkkensjef Trondhjems hospital, Bjørn Erik Vangen, kjøkkensjef Leksvik helsetun, Anne Kathrine Kyrkjeeide, husøkonom, Liv Gystad Fylkesmannen i Trøndelag og Sigurd Ingvaldsen, forstander Trondhjems hospital.
Stor glede: Stafettpinnen bringes videre til kjøkkensjefen på Trondhjems hospital. Fra venstre Inge Johnsen, Liantunet, Peter Janjua kjøkkensjef Trondhjems hospital, Bjørn Erik Vangen, kjøkkensjef Leksvik helsetun, Anne Kathrine Kyrkjeeide, husøkonom, Liv Gystad Fylkesmannen i Trøndelag og Sigurd Ingvaldsen, forstander Trondhjems hospital.

Det har vært en hektisk start for Matgledekorpset i Trøndelag. I løpet av sju uker har de valfartet hele Trøndelag for å inspirere og dele erfaringer med ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Målet er å skape gylne måltidsøyeblikk for eldre i institusjon.

Trondhjems Hospital er blant dem som har hatt besøk av ekspertene i matgledekorpset.

- Vi legger stor vekt på måltider for vi ser at måltidsøyeblikket er en viktig del av hverdagen for våre beboere, sier forstander ved Trondhjems Hospital Sigurd Ingvaldsen. 

Derfor ville de ha besøk av fagfolkene i matgledekorpset. I arbeidet har han med seg kjøkkensjef og husøkonomen ved Trondhjems Hospital.

De siste 15 centimeterne

- Vi har så langt veldig positive erfaringer med Matgledekorpset. Vi er opptatt av ekte matglede, og vet at et av de største problemene med ernæring av eldre er å få maten de siste 15 centimeterne. Det hjelper lite at maten står på bordet så lenge den ikke blir spist, sier fylkeslege Jan Vaage hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Målet med Matgledekorpset er å heve kompetanse og bevissthet om betydningen av god mat og hyggelige måltider, som inspirasjon for bedre ernæring i den eldre befolkningen i fylket.

- Vi opplever at fagfolkene i Matgledekorpset gir nyttige og verdifulle tips som bidrar til økt appetitt og matinntak hos eldre i institusjon. Det handler ofte om små justeringer og gjerne den siste tilretteleggingen i hvordan maten anrettes, sier fylkeslege Jan Vaage.

Trøndelag tidlig ute

Det er Landbruksavdelingen i tett samarbeid med Helse- og omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag som koordinerer arbeidet. Alle sju kommuner får tilbud om flere besøk for å sikre kontinuitet og faglig forankring. 

- Det er mange som ønsker økt fokus på mat og måltidsglede. Tema for flere av besøkene har vært bevissthet rundt valg av retter og råvarer.  Mange er opptatt av å lage mer mat fra bunnen av og ønsker mer bruk av lokale råvarer, sier Tore Bjørkli landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Trøndelag.

- Flere av kommunene som får besøk av Matgledekorpset er også tilsluttet Trøndersk Matmanifest. Det er gledelig for vi blir bedre i lag, påpeker han.

Dette er deltagerne i pilotprosjektet Matgledekorps i Trøndelag:

Trondhjems Hospital, Nærøy bo og behandlingssenter, Leka sykestue, Flatanger pleie- og omsorgstun, Bjugn helsesenter, Ørland sykehjem og Ytterøy helsetun. 

Fakta:
Trøndersk matgledekorps

Landbruks- og matdepartementet har arbeidet for å øke mat- og måltidsglede for eldre, og opprettet matgledekorps som en prøveordning.  Matgledekorpset består av et toppet lag av kokker, ernæringseksperter og matentusiaster. Oppdraget er å besøke kommuner som ønsker å bli bedre på måltidsglede, ernæring, bruk av lokale råvarer og ressursutnyttelse. Ordningen med matgledekorps er tidligere prøvd ut i Innlandet med gode erfaringer. Matgledekorpset skal inspirere og dele kunnskap om arbeidsteknikker på kjøkkenet og andre enkle grep institusjoner kan gjøre for å skape måltidsglede.

Arbeidet med måltidsglede for den eldre befolkningen har bakgrunn i stortingsmeldingen Leve hele livet og regjeringens arbeid med Matnasjonen Norge.   

Tidligere i år deltok over 100 ansatte innenfor helse- og omsorgssektoren, kommuner og politikere på en egen inspirasjonsdag for å gi eldre i institusjon bedre mat og måltidsglede. Matgledekorpset i Trøndelag ble oppnevnt av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad på dette møtet.