Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Invitasjon webinar Velferdsteknologisk knutepunkt

Legg til i egen kalender
Dato:
16. februar 2021 08.30 - 09.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Trøndelagsløftet i samarbeid med Statsforvalteren
Målgruppe:
Kommunene og andre med behov for informasjon om temaet

Trøndelagsløftet, i samarbeid med Statsforvalteren inviterer den 16.02.2021 kl. 08.30 - 09.30 til webinar hvor Norsk Helsenett informerer om Velferdsteknologisk knutepunkt 

Publisert 10.01.2021

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) er en tjeneste som håndterer dataflyt mellom velferdsteknologiske løsninger og andre e-helsesystemer, for eksempel elektroniske pasientjournaler. Målet er å tilrettelegge for utbredelse av velferdsteknologi, slik at det kan bli en naturlig og integrert del av helse- og omsorgstjenestene.

Velferdsteknologisk knutepunkt (VKP) har vært i drift siden mai 2018, og tjenesten tilbys i første omgang til kommuner som trenger det og videreutvikles i henhold til kommunenes behov for integrasjoner.

Trenger du mere kompetanse kan du delta på webinaret hvor Liv Bråten gir informasjon. 

Du deltar på webinaret via denne linken:

Click here to join the meeting

Har du spørsmål om hvordan du kobler deg til webinaret kan du kontakte  prosjektleder i Trøndelagsløftet Stine Slørdal, Tlf. 917 18 207 Stine.Slordal@stjordal.kommune.no

 

Legg til i egen kalender
Dato:
16. februar 2021 08.30 - 09.30
Sted:
Webinar
Arrangør:
Trøndelagsløftet i samarbeid med Statsforvalteren
Målgruppe:
Kommunene og andre med behov for informasjon om temaet