Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Digitalt kurslederkurs i SNAKKEsammen

Dato:
13. januar 2021 09.00 - 14. januar 2021 12.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag og RVTS

Vi har gleden av å tilby kurslederkurs i SNAKKEsammen https://www.snakkemedbarn.no/ til alle kommunene i Trøndelag over 4 dager à 3 timer.

Publisert 20.10.2020

SNAKKEsammen er en digital øvingsplattform for hjelpere som møter barn og unge. Her kan du øve på å snakke med barn og unge som du er bekymret for om vold, overgrep og omsorgssvikt.  En betydelig andel barn og ungdom blir utsatt for vold eller seksuelle overgrep i løpet av oppveksten. Målet med verktøyet er at alle voksne som jobber med barn og unge skal bli trygge til å snakke med barn om deres opplevelser og oppdage vold og overgrep tidligere. Samtidig skal barn og unge få alderstilpasset opplæring om vold og overgrep og vite hva som er rett og galt. Dette er viktig forebygging.

SNAKKEsammen er ett av de foretrukne voldsforebyggende verktøyene som anbefales og er gratis å benytte. RVTS Midt vil med dette kurslederkurset lære opp nøkkelpersoner i kommunen som igjen skal formidle dette videre i egen organisasjon.  

På grunn av Covid-19 vil dette foregå digitalt.

Samling 1 er 14. og 15. desember kl. 12.00-15.00 og samling 2 er 13. og 14. Januar kl. 09.00-12.00.

For mer informasjon, se vedlagt program.

Påmeldingsfrist for begge samlingene er 7. desember

Link til påmelding:

Samling 1

Samling 2

kontaktpersoner:

Siri Leraand, Siri.Leraand@stolav.no

Rita Småvik, Rita.Smavik@stolav.no

Laila Hoff Johansen, fmtllaj@fylkesmannen.no

Dato:
13. januar 2021 09.00 - 14. januar 2021 12.00
Sted:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag og RVTS