Webinar om lovverk som regulerer bruk av tvang i helse - og omsorgstjenesten

Dato:
1. desember 2020 11:00 - 15. desember 2020 12:00
Sted:
Zoom
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i kommunene og andre som arbeider med oppgaver som faller inn under lovverk som regulerer bruk av tvang og makt.
Påmeldingsfrist:
01.12.2020 09:00:00

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til 3 samlinger i tema bruk av tvang og makt i helse - og omsorgstjenesten. Samlingene avholdes digitalt, og målgruppen er ansatte i kommunene som har arbeidsoppgaver som faller inn under lovverk som regulerer bruk av tvang og makt.

Fylkesmannen har engasjert Wenche Natland Dalen som foreleser.

Webinaret er lagt opp slik at man kan delta på en eller flere samlinger. Det er påmelding til hver samling ved avkrysning i påmeldingsskjemaet.

Alle datoer er webinaret fra kl 11-12.

  • 01.12: Pasient og brukerrettighetsloven kap 4 A - Helsehjelp til personer med manglende samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen. Noen sentrale hovedpunkter knyttet til vurderinger etter dette kapittelet.
  • 08.12: Helse - og omsorgstjenesteloven kap 9 - Regler om bruk av tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming. Noen sentrale hovedpunkter knyttet til vurderinger etter dette kapittelet.
  • 15.12: Personer som er ansatt i tjenester for personer med utviklingshemming vil kunne komme ut for situasjoner hvor man kan stille spørsmål ved om det er pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - eller helse og omsorgstjenesteloven kapittel 9 som kommer til anvendelse. I dette webinaret får vi en sammenlikning av de to kapitlene.
Legg til i egen kalender
Dato:
1. desember 2020 11:00 - 15. desember 2020 12:00
Sted:
Zoom
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i kommunene og andre som arbeider med oppgaver som faller inn under lovverk som regulerer bruk av tvang og makt.
Påmeldingsfrist:
01.12.2020 09:00:00

Påmelding

Kryss av for hvilken dato du ønsker å delta på kurs. (Det er mulig å krysse av for flere)