Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Omsorgskonferansen 2020

Dato:
3. november 2020 10.00 - 15.00
Sted:
På nett! (Digital konferanse)
Arrangør:
Fylkesmannen, utviklingssenetert og kommunene
Målgruppe:
Ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene og frivillig sektor

Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med kommunene og utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester, inviterer ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene og frivillig sektor til omsorgskonferansen 2020. 

Publisert 02.09.2020

Her er opptak fra konferansen

Dato:
3. november 2020 10.00 - 15.00
Sted:
På nett! (Digital konferanse)
Arrangør:
Fylkesmannen, utviklingssenetert og kommunene
Målgruppe:
Ledere og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene og frivillig sektor