Webinar landbruksøkonomi

Dato:
20. oktober 2020 09:00 - 10:00
Sted:
Webinar via Team
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge og Norsk institutt for bioøkonomi
Målgruppe:
Åpent for alle
Påmeldingsfrist:
19.10.2020 11:00:00

Korona har gitt til dels store endringer i markedene. Ikke minst har det påvirket foredlingsindustrien og hvordan de måtte tilpasse seg på kort sikt.

Men det påvirker også de beslutninger som skal tas på det enkelte gårdsbruk og hvilke råd som skal gis fra rådgiverapparatet når man kanskje snakker om investeringer og tilpasninger i et lengre perspektiv.

Se opptaket fra webinaret her:

 

Dato:
20. oktober 2020 09:00 - 10:00
Sted:
Webinar via Team
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Innovasjon Norge og Norsk institutt for bioøkonomi
Målgruppe:
Åpent for alle
Påmeldingsfrist:
19.10.2020 11:00:00