Invitasjon til fag/nettverkssamling med tema barn og unge med funksjonsnedsettelse

Dato:
26. februar 2019 11:30 - 27. februar 2019 13:00
Sted:
Bårdshaug herregård Orkanger
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Faglige- og administrative ansvarlige for tiltak til barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familie, barne- og avlastningsboliger, koordinerende enhet, helsesykepleiere, tildelingskontor, habiliteringstjenesten og andre

Tema barn- og unge med funksjonsnedsettelse 26 og 27 februar.

Fylkesmannen skal dette året ha to fag/nettverkssamlinger gjennom opptrappingsplanen Habiliteriing og rehabilitering hvor fokuset er habilitering for barn og unge. Målgruppen er faglige- og administrative ansvarlige for tiltak til barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familie, barne- og avlastningsboliger, koordinerende enhet, helsesykepleiere, tildelingskontor, habiliteringstjenesten og andre.

Samlingen skal  legge til rette for at ansatte som jobber med habiliteringsområdet for barn/unge skal ha mulighet for å komme sammen og dele erfaringer og videreutvikle kunnskapsbasert habilitering. Samlingen skal være dialogbasert, det forventes derfor aktiv deltagelse og gjerne at deltagerne på forhånd har diskutert temaene på sin arbeidsplass.

Program 26 februar:  
11.30 – 12.15 Registrering - Lunch 
12.15 – 13.00 Velkommen, nytt fra Fylkesmannen – Presentasjon av deltagerne/kommunene Fylkesmannen v/Thea H Kveinå
13.15 – 14.00 Kunnskapsbasert habilitering – hva er det?  Regionalt kunnskapssenter om Habilitering RKBU - Midt
14.15 -15.00 Å være foreldre til barn med funksjonsnedsettelse Sissel Ekren
15.00 – 15.30 Kaffe 
15.30– 17.30 Hva er viktig i samarbeid  Plenum og gruppe
19.00 Middag 

Program 27 februar:
08.30 – 09.00 Informasjon fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester 
09.00 – 11.00 Kommunene diskuterer problemstillinger Plenum og gruppe
11.15 – 12.00 Habilitering sett fra Fylkesmannens ståsted Fylkeslege Jan Vaage
12.00 – 12.30 Oppsummering  Alle
12.30 – 13.30 Lunch 
Programmet kan bli endret

Frist for påmelding er 12.02.19. men på grunn av begrenset kapasitet vil det bli gitt beskjed her på hjemmesiden dersom samlingen blir fulltegnet før.
Ved stor deltagelse forbeholder Fylkesmannen seg retten til å prioritere deltagere. Du vil få beskjed om du ikke får plass på samlingen. 

Fagsamlingen dekkes av Fylkesmannen, med unntak av reise. Dersom påmeldte ikke møter vil de belastes med et gebyr på kr. 2000,-

 

Legg til i egen kalender
Dato:
26. februar 2019 11:30 - 27. februar 2019 13:00
Sted:
Bårdshaug herregård Orkanger
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Faglige- og administrative ansvarlige for tiltak til barn og unge med funksjonsnedsettelse og deres familie, barne- og avlastningsboliger, koordinerende enhet, helsesykepleiere, tildelingskontor, habiliteringstjenesten og andre