Erfaringssamling skolemiljø - 9 A

Dato:
13. desember 2018 09:30 - 15:30
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Skoleeiere og rektorer i grunnskolen
Påmeldingsfrist:
07.11.2018 23:00:00

Nytt kapittel 9 A i opplæringsloven om skolemiljø ble innført 1.8.17 og Fylkesmannen ble da førsteinstans etter det nye regelverket. Fylkesmannen inviterer nå skoleeiere og rektorer i grunnskolen til erfaringssamling om arbeidet etter nytt regelverk om kapittel 9 A. 

Tema for samlingen:
Hvordan kan vi sammen arbeide for et trygt og godt skolemiljø for alle barn og unge i Trøndelag? Vi vil løfte fram erfaringer med arbeidet med skolemiljø sett både fra skoleeier, rektor og fylkesmannens side.

Vi ønsker å få fram kommunenes erfaringer med eget arbeid og erfaringer med oppfølging etter at Fylkesmannen har fattet vedtak i en sak. Samtidig vil vi formidle våre erfaringer og informere om de rutiner vi har i vårt arbeid nå.

Påmelding:
Påmelding skjer elektronisk via skjema under.

Det er ingen deltakeravgift, men kommuner og private skoleeiere må selv betale reise og eventuell overnatting.

Påmeldingsfrist er 7. november 2018

Vi ønsker velkommen til erfaringssamling!

Dato:
13. desember 2018 09:30 - 15:30
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Skoleeiere og rektorer i grunnskolen
Påmeldingsfrist:
07.11.2018 23:00:00