Grunnkurs økonomisk rådgivning

Dato:
14. november 2018 09:00 - 15. november 2018 15:00
Sted:
Thon Hotel Prinsen, Trondheim
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Statlig og kommunalt ansatte ved NAV-kontorene som har brukerkontakt og ansatte i kommunale tjenester med tilknytning til arbeidet med økonomisk rådgivning.
Påmeldingsfrist:
15.10.2018 23:00:00

Økonomisk rådgivning er en av de lovpålagte individuelle tjenestene i sosialtjenesteloven. I følge lovens § 17 skal kommunen gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.


Økonomisk rådgivning, herunder gjeldsrådgivning, er en del av kjerneoppgavene til sosialtjenesten i NAV og spiller en viktig rolle som et av flere tiltak overfor den enkelte for å kunne overvinne en vanskelig livssituasjon.

Det er kommunene som har ansvaret for nødvendig opplæring til alle ansatte ved NAV-kontoret innen økonomisk rådgivning.


Om grunnkurset
Målgruppen er alle ansatte i NAV-kontoret, som møter mennesker som har eller kan få utfordringer med å meste sin økonomiske situasjon. Dette innebærer at kurset er relevant både for kommunalt og statlig ansatte, ansatte som har førstekontakt med brukere, ansatte som følger opp brukere, nyansatte, spesialister og generalister. Også ansatte i andre kommunale tjenester med tilknytning til arbeidet med økonomisk rådgivning kan delta. For innhold, se vedlagte foreløpige program.
Kursholdere er juristene Inger- Helene Søgnen, Fylkesmannen i Hordaland og Daniel Bergamelli, Fylkesmannen i Trøndelag. Ev. kursmateriell blir utsendt til deltagerne per e-post i forkant av kurset.
Det forutsettes deltagelse begge dager.


Praktisk informasjon
Samlingen og opphold er gratis, men reiseutgifter dekkes ikke. For de med lang reisevei (over 2 timer), kan det vurderes en overnatting fra 13. til 14. november.

Link til mer informasjon om hotellet.

Ved stor påmelding vil Fylkesmannen forbeholde seg retten til å prioritere slik at flest mulig kommuner og NAV-kontor kan delta.

Har du spørsmål vedrørende din påmelding ta kontakt med: Samia Hårstad

Dato:
14. november 2018 09:00 - 15. november 2018 15:00
Sted:
Thon Hotel Prinsen, Trondheim
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Statlig og kommunalt ansatte ved NAV-kontorene som har brukerkontakt og ansatte i kommunale tjenester med tilknytning til arbeidet med økonomisk rådgivning.
Påmeldingsfrist:
15.10.2018 23:00:00