Fylkesmøte i FFKF Trøndelag

Dato:
9. november 2018 09:30 - 14:30
Sted:
Kimen kulturhus, Stjørdal
Ansvarlig:
FFKF Trøndelag og Fylkesmannen i TRøndelag
Målgruppe:
Alle kommuner i Trøndelag

Faglig forum for kommunale flyktningtjenester FFKF arrangerer fylkesmøte på Stjørdal. Nettverkssamlingen er åpen for alle kommuner i Trøndelag. Den arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag.

På programmet står
• Forvaltningsarbeid knyttet til stans og forlengelse av introduksjonsprogrammet
• Nylige endringer i introduksjonsloven
• Nasjonalt utvalg for bosetting: ankomster og bosetting framover
• Regjeringens satsing «Integreringsløft»

Det settes av tid underveis til innspill og erfaringsutveksling. Se ellers vedlagte program.

Egenandel til dekning av lokalleie og dagpakke faktureres den enkelte deltaker/kommune i etterkant.

Velkommen!

Dato:
9. november 2018 09:30 - 14:30
Sted:
Kimen kulturhus, Stjørdal
Ansvarlig:
FFKF Trøndelag og Fylkesmannen i TRøndelag
Målgruppe:
Alle kommuner i Trøndelag