Fagdag for kommunale kriseteam - Orkdalsregionen, Rindal, Halsa og Oppdal

Dato:
30. januar 2019 09:00 - 31. januar 2019 15:00
Sted:
Bårdshaug herregård
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag og RVTS
Målgruppe:
Kriseteam trønderske kommuner
Påmeldingsfrist:
14.01.2019 23:00:00

Samlingen er 30. og 31. januar på Bårdshaug herregård. Seminaret er gratis. Reise, overnatting og middag må dekkes av deltakerne.

Kriser, ulykker og katastrofer stiller store krav til hjelp og omsorg som gis til rammede. Oppdatert kunnskap om psykososial oppfølging og god organisering, tydelig ledelse og avklart forankring vil sammen med innøvde rutiner bidra til å skape forutsigbarhet og legge til rette for gode rammer for krisehåndteringsarbeidet

I samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag vil RVTS Midt tilby et 2-dagers kompetanseprogram til alle de psykososiale kriseteamene i helseregion Midt.

Målgruppe er medlemmer i kriseteam i kommunene i Orkdalsregionen, Rindal, Halsa og Oppdal. Antall deltakere per kommune er 4-6 medlemmer fra kriseteam. 

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 13 timers vedlikeholdsaktivitet og av Den norske legeforeningen som valgfritt kurs i samfunnsmedisin med 10 poeng.

Seminaret er gratis.
Reise, overnatting og middag må dekkes av deltakerne.

Bestilling av rom på Bårdshaug herregård
Det er opprettet en romblokk med blockid 1832213.
Som avtalt skal hver enkelt deltaker bekrefte hotellrom direkte til hotellet.
Dette forutsetter at bestilling gjøres på epost til post@baardshaug.no , og at det refereres til oppgitt blockid.
Det gjøres oppmerksom på at dersom deltakerne bestiller hotellrom via andre kanaler, eller hvis deltaker ikke oppgir blockid, vil deltaker ikke få avtalt pris.
Frist for bestilling er 2. januar 2019.
Etter dette frigjøres hotellrom som ikke er bestilt, og ledig kapasitet og tilbudt pris kan ikke lenger garanteres.

Dato:
30. januar 2019 09:00 - 31. januar 2019 15:00
Sted:
Bårdshaug herregård
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag og RVTS
Målgruppe:
Kriseteam trønderske kommuner
Påmeldingsfrist:
14.01.2019 23:00:00