Fagdag for kommunale kriseteam - Fosenregionen, Trondheimsregionen og fjellregionen

Dato:
23. januar 2019 09:00 - 24. januar 2019 15:00
Sted:
Scandic Nidelven
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag og RVTS
Målgruppe:
Kriseteam kommuner i Værnesregionen og Innherred
Påmeldingsfrist:
05.01.2019 23:00:00

Samlingen er 23. og 24. januar på på Scandic Nidelven.

Kriser, ulykker og katastrofer stiller store krav til hjelp og omsorg som gis til rammede. Oppdatert kunnskap om psykososial oppfølging og god organisering, tydelig ledelse og avklart forankring vil sammen med innøvde rutiner bidra til å skape forutsigbarhet og legge til rette for gode rammer for krisehåndteringsarbeidet

I samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag vil RVTS Midt tilby et 2-dagers kompetanseprogram til alle de psykososiale kriseteamene i helseregion Midt.

Målgruppe er medlemmer i kriseteam i kommunene i Fosenregionen, Trondheimsregionen og fjellregionen. Antall deltakere per kommune er 4-6 medlemmer fra kriseteam. 

Kurset er godkjent av Norsk Psykologforening som 13 timers vedlikeholdsaktivitet og av Den norske legeforeningen som valgfritt kurs i samfunnsmedisin med 10 poeng.

Seminaret er gratis.
Reise, overnatting og middag må dekkes av  deltakerne.

Bestilling av rom på Scandic Nidelven 23.-24.01.2019
Antall forhåndsreserverte rom: 40          Pris per enkeltrom: 1350,-
Overnatting bestilles av den enkelte deltager på www.scandichotels.no Bruk bestillingskode BRVT230419
Alternativt kontakt hotellet direkte på mail nidelven@scandichotels.com eller tlf 73 56 80 00.  Bestillingskode må oppgis.
Frist for bestilling er 14.desember 2018.
Etter dette frigjøres hotellrom som ikke er bestilt, og ledig kapasitet og tilbudt pris kan ikke lenger garanteres.

Dato:
23. januar 2019 09:00 - 24. januar 2019 15:00
Sted:
Scandic Nidelven
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag og RVTS
Målgruppe:
Kriseteam kommuner i Værnesregionen og Innherred
Påmeldingsfrist:
05.01.2019 23:00:00