Nasjonalt kadaverhundeseminar

Dato:
12. februar 2018 12:00 - 13. februar 2018 11:30
Sted:
Scandic Hell, Værnes
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og NIBIO
Målgruppe:
Beitenæring, brukshundmiljø, kommuner og øvrig forvaltning

Fylkesmennene i Trøndelag og i Møre og Romsdal har i samarbeid med NIBIO arrangert et nasjonalt lunsj-lunsj seminar om kadaverhund på Hell. 

Målsettingen med seminaret var å bidra til nettverksbygging i hundemiljøet og økt kompetanse på bruk av kadaverhund for å redusere tap av dyr på beite. 

Seminaret er en oppfølging av NIBIOs evalueringsprosjekt «Effektiviteten av kadaversøk» avsluttet i 2016.

Gode erfaringer med bruk av kadaverhund, motivering og trening av hund, utdanning og organisering av kadaverhundmiljøet, kommunens rolle og mulighet for økonomisk støtte til utdanning, nettverksbygging og kadaversøk var blant temaene vi kom inn på. Du finner link til foredragene nedenfor her:

Jonny Mathisen, Norske Kadaverhunder

- Erfaringer med bruk av kadaverhund

Turid Hovland, kadaverhundfører fra Hadeland

- Erfaringer med bruk av kadaverhund

Inger Hansen, NIBIO

- Effektiviteten i kadaversøk med hund - resultater fra NIBIO-prosjektet

Nils Steinvik, Norske Kadaverhunder

- Utdanning og organisering av kadaverhundekvipasjer i Norge

Marianne Aas Halse, FM Møre og Romsdal

- FKT-midler brukt til kadaverhund. Muligheter og utfordringer                          

Sidsel Røhnebæk, FM Oppland

- FKT-midler brukt til kadaverhund. Muligheter og utfordringer                            

Gro Aalbu, Oppdal kommune

- Hvordan kan man lokalt jobbe med kadaverhundkurs og beredskap?   

Jonny Mathisen, Norske Kadaverhunder

- Hvordan kan man lokalt jobbe med kadaverhundkurs og beredskap?   

Kari Anne Kaxrud Wilberg, beite- og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit

- Tanker rundt bruk av kadaverhund i NSG

Turid Buvik, Trondheim hundeskole

- Hva kreves av motivasjon og trening for å få et optimalt søkemønster og sikkerhet for funn? (innlegg ikke klart for publisering ennå, blir lagt ut så snart dette er klart)

Dato:
12. februar 2018 12:00 - 13. februar 2018 11:30
Sted:
Scandic Hell, Værnes
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og NIBIO
Målgruppe:
Beitenæring, brukshundmiljø, kommuner og øvrig forvaltning