Invitasjon til digitalt møte med kommunene om rus- og psykisk helseområdet

Dato:
17. juni 2020 12:00 - 13:00
Sted:
Digitalt møte
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Faglige og administrative ledere av tjenesteområdene og andre som har ansvar på områdene.
Påmeldingsfrist:
15.06.2020 23:55:00

For å bidra til kontinuitet i dialogen mellom Fylkesmannens Helse- og omsorgsavdeling og kommunene under Covid-19- pandemien, ønsker Fylkesmannen å tilby digitale møter.

Med de begrensninger pandemien setter for fysiske møterarenaer, håper vi at et slikt tilbud kan gjøre oss mer tilgjengelig for dialog om problemstillinger, svare ut spørsmål og ikke minst bidra til å skape en arena for erfaringsutveksling mellom kommunene. 

Lenke til deltakelse i Teamsmøtet finner du her.

Dato:
17. juni 2020 12:00 - 13:00
Sted:
Digitalt møte
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Faglige og administrative ledere av tjenesteområdene og andre som har ansvar på områdene.
Påmeldingsfrist:
15.06.2020 23:55:00