UTSETTES - Reindriftskonferansen 2020

Dato:
27. mai 2020 11:30 - 28. mai 2020 13:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Reineiere i Nord-Trøndelag reinbeiteområde, Sør-Trøndelag/ Hedmark reinbeiteområde og tamreinlagene

Oppdatering 17.03.2020:

Grunnet den kritiske situasjonen med Covid-19 ser fylkesmannen seg nødt til å utsette reindriftskonferansen 27-28. mai på ubestemt tid. Slik situasjonen er pr. nå anser vi det som usannsynlig at konferansen vil kunne holdes til planlagte datoer.

Vi tilbake med informasjon om tidspunkt og sted når det ser lysere ut og vi kan sette i gang med planleggingen igjen.

 

Årets reindriftskonferanse for reineiere/tamreinlag i vårt forvaltningsområde er under full planlegging. Konferansen holdes på Scandic Hell hotell den 27-28. mai 2020.

Reindriftskonferansen holdes fra lunsj onsdag til lunsj torsdag. Tema for dag 1 er HMS og diskriminering og tema for dag 2 er internt selvstyre.

Nærmere informasjon om program og påmelding kommer etterhvert, men enn så lenge ber vi dere om å holde av datoen!

 

Dato:
27. mai 2020 11:30 - 28. mai 2020 13:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Reineiere i Nord-Trøndelag reinbeiteområde, Sør-Trøndelag/ Hedmark reinbeiteområde og tamreinlagene