UTSATT: Regionmøter for kommunal skogforvaltning

Dato:
26. mars 2020 09:30 - 23. april 2020 15:00
Sted:
4 ulike møtesteder
Arrangør:
Landbruksavdelingen, seksjon skogbruk
Målgruppe:
Skogbruksansvarlige i kommunene og pådriverne i skognettverkene

Fylkesmannen i Trøndelag utsetter regionmøtene for kommunenes skogbruksansvarlige og skognettverkene på ubestemt tid, men det vil bli vurdert alternative møteformer som følge av smittesitusasjonen.

Det vil bli informert på mail dersom det blir tatt i bruk alternative møteformer.

 

Dato:
26. mars 2020 09:30 - 23. april 2020 15:00
Sted:
4 ulike møtesteder
Arrangør:
Landbruksavdelingen, seksjon skogbruk
Målgruppe:
Skogbruksansvarlige i kommunene og pådriverne i skognettverkene