Landbruksøkonomidagen 2020 -UTSATT

Dato:
26. mars 2020 09:30 - 16:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag, Innovasjon Norge, NIBIO
Målgruppe:
Alle som er interessert i økonomiske spørsmål innen landbruket
Påmeldingsfrist:
20.03.2020 23:45:00

Fylkesmannen i Trøndelag, Innovasjon og NIBIO inviterer til Landbruksøkonomidagen 2020 den 26. mars på Scandic Hell, Stjørdal.

UTSATT PÅ UBESTEMT TID

 

  • Internasjonale trender vil påvirke norsk landbruk. Hvordan vil dette påvirke produsentene og industrien i Trøndelag.
  • Melkeproduksjonen gjennomgår store endringer, og hva blir konsekvensene? Kan vi styrke økonomien i drifta og fortsatt sikre produksjonen av melk?
  • REKO-ringer er en omsetningskanal for direktesalg. Gir dette muligheter for produsentene og hvordan vil denne omsetningsformen påvirke utviklingen av norsk landbruk?
  • Potet- og grøntsektoren har økt etterspørsel og markedsmessig er det rom for økt norsk produksjon. Kan vi bidra til at mest mulig av denne veksten dyrkes på i trøndersk jord?
  • Svineproduksjon har hatt overproduksjon i lang tid. Trøndelag har betydelig svineproduksjon, som utnytter lokalt produsert fôrkorn og slaktes og foredles i regionen. Hvordan ser fremtidsbildet ut for svinenæringa i Trøndelag?

Deltakerkostnad kr 1 050,-

Dato:
26. mars 2020 09:30 - 16:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag, Innovasjon Norge, NIBIO
Målgruppe:
Alle som er interessert i økonomiske spørsmål innen landbruket
Påmeldingsfrist:
20.03.2020 23:45:00