Strategisk kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenesten

Dato:
13. februar 2020 09:00 - 15:15
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som jobber med kompetanse og tilskudd i helse- og omsorgstjenesten, KS, og andre med interesse for fagområdet.
Påmeldingsfrist:
07.02.2020 23:00:00

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer til temasamling om strategisk kompetanseplanlegging i helse- og omsorgstjenesten. Den 13.02.2020 på Scandic Hell Stjørdal

Temasamlingen er gratis, men påmeldte som ikke møter opp må betale et gebyr på kr. 700,-.

Som del av Fylkesmannen sitt arbeid med Omsorgsplanen arrangerer vi dette året temasamlinger. Kommunene har behov for å jobbe systematisk og strategisk med å sikre nødvendig kompetanse i helse- og omsorgstjenesten. Vi har derfor invitert KS til å presentere hvordan kommunene kan jobbe med kompetanseplaner. I tillegg vil Namsos og Oppdal presentere sitt arbeid med kompetanseplaner.

Denne dagen vil vi også presentere kompetanse og innovasjonstilskuddet for 2020.

Dato:
13. februar 2020 09:00 - 15:15
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i kommunene som jobber med kompetanse og tilskudd i helse- og omsorgstjenesten, KS, og andre med interesse for fagområdet.
Påmeldingsfrist:
07.02.2020 23:00:00