Regionmøter jordbruk, areal og næringsutvikling

Dato:
24. februar 2020 09:30 - 11. mars 2020 15:00
Sted:
Namsos, Steinkjer, Brekstad, Melhus
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
20.02.2020 23:59:00

Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen inviterer kommunal landbruksforvaltning i Trøndelag til  regionmøter for jordbruk, areal og næringsutvikling. I løpet av februar-mars arrangerer vi 4 møter, spredt rundt i fylket. Vårens møter er lagt på Namsos, i Steinkjer, på Brekstad og i Melhus. 

Påmelding ved å fylle ut påmeldigsskjema nederst på siden innen 20. februar. 

 

Målgruppe for møtene er ansatte i kommunenes landbruksforvaltning som har arbeidsoppgaver knyttet til områdene jordbruk, areal og næringsutvikling.

I tillegg deltar Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge.  

Vi har gode erfaringer med disse møtene som arena for informasjon- og erfaringsutveksling.

Skisse til program ligger vedlagt under dokumenter til høyre. Endelig program blir lagt ut i uke 6.

 

PÅMELDING:

Deltar
Dato:
24. februar 2020 09:30 - 11. mars 2020 15:00
Sted:
Namsos, Steinkjer, Brekstad, Melhus
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte kommunal landbruksforvaltning
Påmeldingsfrist:
20.02.2020 23:59:00