Konferanse om trøndersk natur og klima 2020

Dato:
26. februar 2020 08:00 - 27. februar 2020 16:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Miljørådgiver Ansatt i teknisk etat Rådmann Arealplanlegger Statlig ansatt Frivillig i en organisasjon Konsulent Landbruksrådgiver Politiker
Påmeldingsfrist:
04.02.2020 23:59:00

Fylkesmannen i Trøndelag inviterer kommunene i Trøndelag til en miljøkonferanse 26.-27. februar 2020: Trøndersk natur og klima - fra fjord til fjell, fra nord til sør.

Nå er det snart klart for spennende dager der klima og naturmangfold er tema.

Bakgrunn for konferansen er blant annet klimarapporten og naturpanelets rapport om naturmangfold. Det er viktig framover at vi jobber både med å bidra til å redusere klimautslipp og å ta vare på naturmangfoldet. Det er ingen motsetning mellom disse målene hvis vi gjør dette på riktig måte. 

Et annet viktig mål med konferansen er å legge til rett for å gi dere oppdatert kunnskap og en areana for å møtes. Vi er et nytt fylke og dette blir en fin arena for å bli kjent med hverandre.

Så velkommen skal dere være.

Følg konferansen her på nett-tv

Dag 1

 

 

Dag 2

 

Dato:
26. februar 2020 08:00 - 27. februar 2020 16:00
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Miljørådgiver Ansatt i teknisk etat Rådmann Arealplanlegger Statlig ansatt Frivillig i en organisasjon Konsulent Landbruksrådgiver Politiker
Påmeldingsfrist:
04.02.2020 23:59:00

Kontaktpersoner

Foredrag fra konferansen

Aldri før har så mange arter forsvunnet så raskt Naturpanelets rapport v/Maja Aarønæs

Behov trusler og tiltak for villaks og sjøørret i en pressa trøndersk vassdragsnatur v/Torstein Rognes

Hva skjer i Amazonas hva betyr det for arter klima og framtidig matproduksjon v/Gaute Gaarder

Hvilke miljøgifter har vi i kroppen og hvilke effekter kan de ha v/Cathrine Thomsen

Hvordan skal Namsos være en naturens drømmekommune i Trøndelag v/Arnhild Holstad

Hvordan skal norsk industri vokse og ta innover seg klimascenarioene og Naturpanelets rapport v/Stein Lier-Hansen

Hvordan står det til med våre vanlige fuglearter v/Kjetil Solbakken

Klimaendringene en utfordring for kommunen v/Stein-Arne Andreassen

Klimastatus i verden og i Trøndelag v/Helge Drange

Miljøgifter i et endra klima v/Marta Jansen

Motorferdsel og gjeldende regler v/Marit Birkeland og Pål Foss Digre

Naturens drømmekommune v/Maja Aarønæs

Naturpanelets rapport v/Sabima

Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks - et oppdatert kunnskapsgrunnlag v/Erlend Hovland

Nytt og nyttig på miljøområdet fra Klima- og miljøavdelingen v/Bjørnar Wiseth

Robotene lyser opp havrommet hvordan kan dette brukes i kommunal planlegging v/Terje Thorsnes

Rødlista naturtyper på land i Trøndelag v/Arild Lindgaard

Status motorferdsel i Trøndelag og veien videre v/Ole Morten Sand

Status motorferdsel i Trøndelag og veien videre v/Thomas Aarskog

Viktige naturtyper i havet v/Trine Bekkby

Trøndelag et godt sted å bo vokse og virke for alle v/Frank Jenssen