Forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene

Dato:
21. januar 2020 08:00 - 23:00
Sted:
NTNU Campus Trondheim
Arrangør:
Orkdal kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Påmeldingsfrist:
15.11.2019 23:00:00

Fylkesmannen viderefører i 2020 samarbeidet med Orkdal kommune og NTNU om studietilbud for ansatte i helse- og omsorgssektoren i juridisk metode og helserett.

Bakgrunnen for studietilbudet er etterspørsel om kompetanseheving i forvaltnings- og helserett for ansatte i helse- og omsorgstjenestene. Studiet vil særlig ha fokus på kunnskap om juridisk metode, generell forvaltningsrett, og helserett. Særlig vektlagt er de utfordring som ligger i god faglig og juridisk skjønnsutøvelse.

Målgruppen for dette studiet er ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene, med relevant bachelorgrad innen tjenesteområdene helse- og omsorg og forvaltning. Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt. Ved stor påmelding vil  kommuner som tidligere ikke har hatt med deltagere bli prioritert.

Studiet er inndelt i to emner, hver på 7,5 studiepoeng. Emne Juridisk metode og forvaltningsrett, starter i januar 2020. Det er to samlinger hver på to dager på campus NTNU Trondheim.
Dato for disse samlingene er 21.01/ 22.01, og 23.03/ 24.03.
Det er krav om 80% oppmøte på samlinger for å kunne fremstille seg til eksamen.

Emne Helserett starter høsten 2020 og har også to samlinger hver på to dager på campus NTNU Trondheim. Emne Juridisk metode og forvaltningsrett må være bestått for å kunne fortsette på emne Helserett.

Eksamen
Begge emner har Individuell skriftlig skoleeksamen. Varighet 6 timer

Fagansvarlig for studiet er jurist og universitetslektor Wenche Natland Dahlen, NTNU.

Se følgende nettside for mere informasjon og lenke til søknadsweb:
https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv17448   

Søknadsfrist er: 15.11.2019

Opptakskrav er:
Ansatte med relevant Bachelorgrad innen tjenesteområdene helse- og omsorg og forvaltning. Søkere med annen utdanningsbakgrunn vurderes særskilt

Vitnemål som dokumenterer bachelorgrad innen følgende utdanninger må lastes opp som vedlegg til søknaden:

  • Sykepleie
  • Vernepleie.
  • Fysioterapi
  • Ergoterapi
  • Sosialt arbeid
  • Barnevernpedagogikk

Søkere med annen utdanningsbakgrunn vil vurderes særskilt.

Dato:
21. januar 2020 08:00 - 23:00
Sted:
NTNU Campus Trondheim
Arrangør:
Orkdal kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i de kommunale helse- og omsorgstjenestene
Påmeldingsfrist:
15.11.2019 23:00:00

Kontaktpersoner

Lenker