Fagdag om brukerstyrt personlig assistanse Steinkjer

Dato:
12. desember 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Quality Grand, Steinkjer
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Saksbehandlere, BPA- koordinatorer, og andre som jobber med BPA i kommunene.
Påmeldingsfrist:
04.12.2019 23:59:00

Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med Meråker kommune inviterer til fagdag med fokus på saksbehandling, rettigheter og lovforståelse for de som arbeider med BPA i kommunene den 12.12.2019 på Steinkjer.

Bakgrunn for fagdagen:

Rettighetsforskriften av BPA fra 2015 har ikke ført til at det blir mindre forskjeller mellom kommunene når det gjelder tildeling og gjennomføring av BPA i kommunene. Det verserer historier om enkeltbrukere som ved å flytte til en annen kommune, opplever dobling i antall timer til BPA. I noen kommuner blir ikke assistentoppgavene regulert i det heletatt, mens i andre kommuner kan assistentene kun utføre oppgaver listet i enkeltvedtaket.

Fagdagen søker derfor å belyse problemstillinger i lys av rettigheter og lovtolkning, og Fylkesmannen legger opp til en fagdag med fokus på erfaringsutveksling og aktiv deltakelse fra kursdeltakerne.

Tema:

Grunnleggende om kommunikasjon i profesjonell praksis

  • Å møte brukere i saksutredning
  • Å møte eller styre forventninger
  • Brukerkommunikasjon i kartlegging og behovsvurdering

BPA-paradokset

  • Hvilke myndighetsføringer gjelder for BPA
  • Hvem skal egentlig ha BPA
  • Hvordan skille "helsetjenester" fra "omsorgstjenester" i saksbehandlingen

Hva er forsvarlig

  • Tildeling og gjennomføring skal være "forsvarlig"
  • Forbud mot usaklig forskjellsbehandling
  • Er "lovpålagt" og "forsvarlig" det samme i saksbehandling
  • Er BPA egentlig en "helse- og omsorgstjeneste"?

 

Kursleder er seniorrådgiver fra RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene), og de er landets fremste leverandør av alle typer BPA- kurs, og har over 25 års erfaring.

Fagdagen er gratis og det serveres lunsj. Deltakere som melder seg på uten å møte, vil bli fakturert for dagpakke - kr. 545,-.

Påmeldingsskjema

Dato:
12. desember 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Quality Grand, Steinkjer
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Saksbehandlere, BPA- koordinatorer, og andre som jobber med BPA i kommunene.
Påmeldingsfrist:
04.12.2019 23:59:00

Kontaktpersoner

Det er begrenset med plasser på kurset, og dersom noen ikke får plass vil de få beskjed.