Konferanse om bruk av tvang og makt ovenfor personer med psykisk utviklingshemming

Dato:
21. november 2019 08:45 - 15:30
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Målgruppe:
Faglige- og administrative ansvarlige og andre som jobber med tiltak til personer med utviklingshemming, avlastningsboliger, miljøarbeidere, habiliteringstjenesten, brukerorganisasjoner, pårørende og andre med interesse for emnet.
Påmeldingsfrist:
07.11.2019 23:00:00

Fylkesmannen i Trøndelag og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming – NAKU inviterer til gratis konferanse om tjenester etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.

 

Det er behov for å se på fellesnevnere og forsterke forståelsen av hva som gjør at noen miljø lykkes i arbeidet med å hindre bruk av tvang og makt. Rettsikkerheten til personer med utviklingshemming er fortsatt under sterkt press og en relativt stor andel av personer som er registrert med diagnosen psykisk utviklingshemming har vedtak og meldinger etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven og kapittel 4A i pasient og brukerrettighetsloven.

 

 

Dato:
21. november 2019 08:45 - 15:30
Sted:
Scandic Hell, Stjørdal
Arrangør:
Fylkesmannen i Trøndelag og Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Målgruppe:
Faglige- og administrative ansvarlige og andre som jobber med tiltak til personer med utviklingshemming, avlastningsboliger, miljøarbeidere, habiliteringstjenesten, brukerorganisasjoner, pårørende og andre med interesse for emnet.
Påmeldingsfrist:
07.11.2019 23:00:00

Kontaktpersoner