Konferanse for kommunale kriseteam Region Midt

Dato:
7. november 2019 10:00 - 8. november 2019 16:00
Sted:
Radisson Blu Royal Garden, Trondheim
Arrangør:
RVTS Midt og Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Medlemmer av kriseteam, nødetater og andre som arbeider med krise og beredskapsarbeid
Påmeldingsfrist:
13.09.2019 23:00:00

Når alarmen går - Fokus på hjelperrollen under krisehendelser.
Foredragsholdere Mads Gilbert og Per Isdal.

I de senere år har forventningene til de psykososiale kriseteamene blitt stadig større, samtidig er skillet mellom kortsiktig kriseintervensjon og langsiktig oppfølging blitt mer utydelig. Ofte vil de rammede etter krisehendelser ha behov som langt overskrider de tilgjengelige ressursene i det lokale hjelpeapparatet. Omsorg og ivaretakelse kan være krevende, med tøffe prioriteringer og mange hensyn å ta. God hjelp på et tidligst mulig tidspunkt bidrar i de fleste tilfeller til å forebygge psykiske vansker, og fremmer god psykisk helse.

 

Link til påmelding

Har du spørsmål vedrørende din påmelding, ta kontakt med:
Lisbeth.Kristin.Gaustad@stolav.no<mailto:Lisbeth.Kristin.Gaustad@stolav.no

Link til overnatting

Dato:
7. november 2019 10:00 - 8. november 2019 16:00
Sted:
Radisson Blu Royal Garden, Trondheim
Arrangør:
RVTS Midt og Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Medlemmer av kriseteam, nødetater og andre som arbeider med krise og beredskapsarbeid
Påmeldingsfrist:
13.09.2019 23:00:00