Fagdag for jordmødre og helsesykepleier

Dato:
12. november 2019 08:30 - 16:00
Sted:
Scandic Hell Stjørdal
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ledere og ansatte i helsestasjonene, helsesykepleiere og jordmødre
Påmeldingsfrist:
29.10.2019 23:00:00

Dette er en konferanse hvor vi ønsker å nå jordmødre og dere som arbeider i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Helsedirektoratet vil gi informasjon om nytt i skolehelsetjenesten og helsestasjonen.

Det vil være parallellsessjoner for de ulike målgruppene.

Resultater fra prosjektet registrering av kvalitetsindikatorer i skolehelsetjenesten vil også bli presentert.

Pris : Egenandel dagpakke kr 800,-

De som ikke møter opp, belastes dagpakke.

Førstemann til mølla!

Dato:
12. november 2019 08:30 - 16:00
Sted:
Scandic Hell Stjørdal
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ledere og ansatte i helsestasjonene, helsesykepleiere og jordmødre
Påmeldingsfrist:
29.10.2019 23:00:00

Spørsmål vedr. din påmelding

Kontakt Fellestjenesten på e-post:
Fmtlfellestjenesten@fylkesmannen.no
Eller på telefon: 73199123