Invitasjon til samling velferdsteknologi

Dato:
30. oktober 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Statens hus Trondheim
Arrangør:
Trøndelagsløftet
Målgruppe:
Kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal

Trøndelagsløftet inviterer kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal til nettverkssamling for velferdsteknologisatsingen 30 oktober på Statens hus Trondheim.

Program for dagen 30. Oktober:

Kl. 08.30-09.00 Registrering og kaffe
Kl. 09.00-10.00 Samtykke og personvern v/ Ole Bjørn Nordland, personvernombud i Trondheim kommune
Kl. 10.00-11.00 Erfaringer fra Agder sitt arbeid med personvern og DPIA v/Marit Svindland, innføringsleder for velferdsteknologi i Agder
Kl. 11.00-12.00 Lunch
Kl. 12.00-13.00 Arbeid rundt DPIA i Møre og Romsdal v/Cicilie Campbell, leder for ALV Møre og Romsdal
Kl. 13.15-15.00 Fra kontrakt til drift
Mange kommuner har anskaffet velferdsteknologiske løsninger og plattformer.
Her vil det bli innlegg fra ulike kommuner.

Lenke til påmelding her

Påmelding innen 25. Oktober.

Dato:
30. oktober 2019 09:00 - 15:00
Sted:
Statens hus Trondheim
Arrangør:
Trøndelagsløftet
Målgruppe:
Kommunene i Trøndelag og Møre og Romsdal