Omsorgskonferansen 2019 -Leve Hele Livet

Dato:
15. oktober 2019 09:30 - 16:30
Sted:
Scandic Hell hotell
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene, ledere i helse- og omsorgstjeneste i kommunene og frivillige lag og organisasjoner
Påmeldingsfrist:
30.09.2019 23:30:00

Fylkesmannen i Trøndelag, i samarbeid med utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester og kommuner i Trøndelag inviterer til årets omsorgskonferanse.

Tema for konferansen er blant annet:

  • Hva er Leve hele livet
  • Eldre og rus
  • Mister Tourette og jeg
  • Vold mot eldre- vold i nære relasjoner
  • Velferdsteknologi
  • Delir hos eldre
  • SKUV

Tema for konferansen er valgt ut i forhold til de hovedområdene som omfatter Leve hele livet. Vi har også tatt med tema som ble løftet fram under dialogmøtene med kommunene i 2018.

Konferansen er gratis for deltakerne. DE som melder seg på og ikke møter opp blir fakturert med dagpakke på kr. 700,-

 

Velkommen til omsorgskonferanse.

Dato:
15. oktober 2019 09:30 - 16:30
Sted:
Scandic Hell hotell
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Trøndelag
Målgruppe:
Ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene, ledere i helse- og omsorgstjeneste i kommunene og frivillige lag og organisasjoner
Påmeldingsfrist:
30.09.2019 23:30:00