Kartlegging av kommunens sårbarhet i et endra klima.

Dato:
14. oktober 2019 09:30 - 14:30
Sted:
Stjørdal
Ansvarlig:
Nettverk klimatilpasning Trøndelag
Målgruppe:
Værnes- og Trondheims-regionen: Meråker, Selbu, Stjørdal, Tydal, Klæbu, Trondheim, Malvik, Melhus og Skaun
Påmeldingsfrist:
11.10.2019 23:00:00

Nettverk klimatilpasning Trøndelag inviterer til regionvise samlinger.

Nettverk klimatilpasning Trøndelag inviterer kommunene i Trøndelag til regionale temasamlinger om hvordan kartlegge klimasårbarhet.  I tillegg vil tema som styringssystem, klimahistorikk, kart og geodata, arbeidsformer og intern organisering bli tatt opp. Kommunene blir invitert regionvis til samlingene, grupperingen av kommunene framgår av vedlegg 1 i invitasjonsbrevet.

Kommunene må selv vurdere om de ønsker å delta på samlingen og hvilke fagfolk som bør delta.
Når det gjelder de angitte tema over, så er dette tema som går på tvers av sektorer. Det betyr at temaene er aktuelle for flere, og særlig for fagfolk innen arealplan, kart og geodata, miljø, teknisk, beredskap, landbruk eller annen næringsutvikling.

Fagsamlingene er gratis, mens reisekostnader må dekkes av deltakerne.


Dato:
14. oktober 2019 09:30 - 14:30
Sted:
Stjørdal
Ansvarlig:
Nettverk klimatilpasning Trøndelag
Målgruppe:
Værnes- og Trondheims-regionen: Meråker, Selbu, Stjørdal, Tydal, Klæbu, Trondheim, Malvik, Melhus og Skaun
Påmeldingsfrist:
11.10.2019 23:00:00